پترولوژی گرانیتوئیدهای منطقه تکنار - سر برج (شمالغرب کاشمر)


پترولوژی گرانیتوئیدهای منطقه تکنار - سر برج (شمالغرب کاشمر)
کمپلکس پلوتونیک تکنار که درشمال غربی شهرستان کاشمر (شمال بخش بردسکن) واقع هست ، متشکل از سنگهای گرانیتی، گرانودیوریتی، تونالیتی، گابرودیوریتی هست که تقریبا بصورت یک کمپلکس حلقوی دگرنوا(dissordant) سنگهای دگرگونی درجه خیلی پایین سازند تکنار را تحت نفوذ برنامه داده‌اند.


بررسی‌های زمین‌شناسی و پترولوژی منطقه شمال - شمال شرق میانه (آذربایجان خاوری)
سن نسبی این کمپلکس برخلاف نقشه زمین‌شناسی 250000ˆ1 منتشر شده توسط ساوقت زمین‌شناسی کشور، بصورت زیراست : جوانترین فاز، فازگرانیتی (لوکوگرانیت) هست که فازهای قبلی (گرانودیوریتی و گابرودیوریتی) را مورد نفوذ برنامه داده هست .


مطالعه زمین‌شناسی و پترولوژی شرق ساغند (ایران مرکزی)
(لازم به تذکر هست که این فاز برروی نقشه قدیمی‌ترین فاز در نظر گرفته شده‌است .) بخشی از نقشه که با علامت گرانیت ترشیاری معرفی شده هست متشکل از کمپلکسی از سنگهای گابرودیوریتی و گرانودیوریت تونالیت هست .


مطالعه هیدروژئولوژیکی منطقه گوهرکوه (بلوچستان)
کانی مافیک اصلی در گابرودیوریتها از نوع هورنبلند و در گرانودیوریت‌ها از نوع بیوتیت هست .


بررسی تغییرات کانی‌شناسی و محیط تشکیل خاک‌نسوز منطقه سنگرود
سن مطلق گرانیت ها مشخص نیست ولی با توجه به اینکه سازند تکنار با سن احتمالی دونین را قطع نموده‌است سن جوانتر از دونین دارد و نیز با توجه به این نکته که پلهای این گرانیتها در کنگلومرای ژوراسیک (نه قاعده ژوراسیک بلکه در لایه‌های میانی توالی ژوراسیک) دیده می‌شود، سن مطلق اون بایستی بین دونین تا ژوراسیک میانی برنامه داشته باشد که متاسفانه با روشهای تعیین سن انجام شده به نتیجه مطلوبی دست یافته نشده‌است .


بررسی مقدماتی فرسایش سنگها و تشکیل خاکهای صنعتی در منطقه شمالغرب تفرش
محیط ژئوتکتونیکی گرانیت‌ها، با توجه به ترکیب کانی‌شناسی، شواهد صحرایی و پتروگرافی و نتایج تجزیه شیمیایی با یک محیط کشتی بعداز کوهزایی (بعداز تصادم) سازگاری بیشتری دارد.


تحقیق سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی سنگهای آذرین منطقه مروارید (واقع بین کرمانشاه و سنندج)
مکانیسم جایگزینی این کمپلکس پلوتونیک تلفیقی از فرونشست کالدرائی و دیاپیریسم انبساطی هست ، که توسط نحوه توزیع رخساره‌های پلوتونیک و مطالعات ساختمانی و بافتی این نکته بوضوع قابل تمیز هست .


بررسی سنگهای کلیه ایران بوسیله دیفراکسیون اشعه ایکس
مقدمه و شرح اهمیت انجام پروژه : منطقه مورد مطالعه که در شمالغرب کاشمر (دراستان خراسان) واقع هست ، قبلا تحت مطالعات مقدماتی برنامه گرفته هست ، و نقشه زمین‌شناسی 250000ˆ1 اون توسط ساوقت زمین‌شناسی تهیه شده‌است .


مطالعه زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای آذرین ناحیه شمال ابیانه - بین کاشان و نطنز (ایران مرکزی)
نتایج حاصل از تعیین سن پرتوسنجی سن مشکوک ؟ 540 میلیون سال برای گرانیت‌ها داده‌است .

رزاق‌منش و فورستر سن گرانیت‌ها و دیوریت‌های این ناحیه را به پرکامبرین نسبت داده‌اند، برروی نقشه چهارگوش کاشمر گرانیت‌هائی باسن ترشیاری از گرانیت‌های پرکامبرین متمایز شده‌اند که این نکته مورد سئوال هست .

همچنین تاکنون مطالعات صحرائی اطلاعات روشنی از سن دقیق گرانیتها ارائه نداده هست ، که این نکته نیاز به انجام مطالعات دقیق ترپترولوژی را روشن می‌کند.

با توجه به اینکه مطالعات قبلی مشتمل برکانی‌سازی مس ، سرب و روی منطقه و ساختمان زمین‌شناسی عمومی منطقه بوده‌است لذا مطالعات آزمایشگاهی و دستگاهی دقیق جهت مشخص شدن نحوه تشکیل، جایگزینی و ارتباط بین سنگهای پلوتونیک ، جایگاه تکتونیکی انجام نشده و با توجه به این نکته سعی براونستکه وضعیت پترولوژی گرانیتوئیدهای منطقه مورد نظر بطور دقیق‌تر بررسی شده و برخی سوالات موجود در مورد گرانیتوئیدهای منطقه که در بالا به اونها اشاره شد، جواب فرموده شود.
88 out of 100 based on 68 user ratings 718 reviews

*