به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - کوسن 92/11/2


به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - کوسن 92/11/2


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - کوسن 92/11/2
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - کوسن 92/11/2
• زمان : 7:38
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی

سه‌شنبه، 11 آذر
82 out of 100 based on 62 user ratings 862 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - جعبه 93/6/13
به خانه برمی گردیم - آموزش عروسک سازی توسط خانم حیدری - تهیه خمیر 93/6/16
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: مانتو یا پالتو دو یقه
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/6/20
به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای 93/6/22
به خانه برمی گردیم - آموزش بافت چوب توسط خانم بنیادی 93/6/23
به خانه برمی گردیم - آموزش کاردستی و اریگامی توسط آقای سبحانی - قاب عکس 93/6/25
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف پول 93/6/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک - فرش کردن 93/6/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مدلسازی لباس بچه 93/6/15
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت کاردستی توسط خانم حیدری - جامدادی 93/6/30
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/7/3
به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای - روز و شب 93/7/5
به خانه برمی گردیم - آموزش برنز کردن توسط خانم بنیادی 93/7/6
*
*