پیش شماره شهرستان قلی بیگلو چند است؟


پیش شماره شهرستان قلی بیگلو چند است؟
    پیش شماره شهرستان قلی بیگلو چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان باغ انارمیلاس چند است؟

1:پیش شماره شهرستان باغ بهزاد چند است؟

پیش شماره شهرستان قلی بیگلو 452574 می باشد.


پیش شماره شهرستان برجوئی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلی بیگلو باید ابتدا 0452574 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بردبر چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قلی بیگلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452574123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان بروجن چند است؟
شهرستان قلی بیگلو از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان بلداجی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews

*