حسابرسي


حسابرسي


/ کليپ حسابرسي
حسابرسي
• زمان : 59:42
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: حجت الاسلام کرمي

سه‌شنبه، 24
70 out of 100 based on 45 user ratings 720 reviews

*