بررسی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن بدن در مرغ


بررسی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن بدن در مرغ
بیشتر صفات مهم و با ارزش اقتصادی در مرغ، کمی هستند.


توالی های اینترونی ابزاری کارآمد در تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تجهیز ناقل های ژنی
یکی از مهمترین اهداف مد نظر در برنامه های اصلاحی طیور، شناسایی جایگاههای صفات کمی QTL مانند رشد وبهبود این صفات هست.


تولید آنزیمهای کیتیناز، کیتوزاناز و بتا- 1 و 3 گلوکاناز در ارقام خیار به Pythium uphanidermatum عامل بیماری مرگ گیاهچه
برنا مه های اصلاحی رایج برای طیور گوشتی معمولا حیوانات را بر پايه وزن بدن و ترکیب لاشه انتخاب می نمايند و در عین حال هزینه های تولید را به حداقل می رسانند.


تولید گیاهک استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریز نمونه بذری و جنین طبیعی
به دلیل اهمیت زیاد و تاثیر گذاری بالای صفت وزن بدن و اصلاح اون در افزایش سود واحد های پرورش طیور، بررسی جایگاه های ژنی این صفت از اهمیت بالایی برخوردار هست.


تولید گیاهی نانوذرات بر پایه حفظ ایمنی زیستی
هدف از این مطالعه شناسایی کلیه ی اطلاعات ساختار ژنتیکی صفت وزن در مرغ توسط خلاصه سازی و یکپارچه سازی نتایج حاصل از مطالعات اولیه ی QTL می باشد.


تولید لیپوزومهای حاوی باکتریوسین
به همین منظور در این تحقیق موقعیت QTL های شناسایی شده ی موثر بر صفت وزن بدن روی کروموزوم های مرغ بررسی شده هست.


تاثیر مکمل چربی 100 RUMI FAT در دوره آماده به زایش بر روی عملکرد تخمدانی گاوهای هلشتاین
اطلاعات مربوط به موقعیت QTL ها از سایت Chicken QTLdb جمع آوری شده هست.


تاثیر نوع ریزنمونه، محیطکشت و غلظت تنظیم کننده رشد بر میزان کالزایی گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.)
که 19 کروموزوم حاوی QTL موثر بر وزن بدن بودند و در مجموع تعداد 64 QTL روی این کروموزوم ها شناسایی شد.


تاثیر نوع محیط کشت در پرآوری شاخساره پایه ی سیب بومی آزایش اصفهان بروش درون شیشه ای
قبل از کابرد انتخاب به کمک نشانگر در هر نژاد لازم هست با انجام مطالعات ژنومی، نواحی ژنومی حامل چند شکلی های مرتبط با تنوع در صفات کمی شناسایی گردند.

بنابراین نتایج حاصل از بررسی حاضر برای هدایت تحقیقات آینده ی ژنتیک و مطالعات ژنومیک در خصوص وزن بدن در مرغ مفید خواهد بود.


نمایه ها:
qtl |


74 out of 100 based on 39 user ratings 64 reviews

*