آيه 125 سوره بقره چيست؟


آيه 125 سوره بقره چيست؟
    آيه 125 سوره بقره چيست؟

پاسخ :


آيه 253 سوره بقره چيست؟

1:آيه 254 سوره بقره چيست؟

آیه 125 سوره بقره :

"وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ"

این آیه در حزب چهار جز یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره بقره، سوره دوم قراون کریم می باشد.


آيه 255 سوره بقره چيست؟
این سوره مدنی هست و 286 آیه دارد.


آيه 256 سوره بقره چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 257 سوره بقره چيست؟

2:آيه 258 سوره بقره چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 125 سوره بقره :

"و (به یاد آر) هنگامی که ما خانه کعبه را مرجع امر دین ایجاد و مقام امن مقرّر داشتیم و (دستور داده شد که) مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا برنامه دهید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که حرم مرا (از بت) بپردازید و پاکیزه دارید برای اهل ایمان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در اون نماز و طاعت خدا به جای آرند."

این آیه در حزب چهار جز یک قراون مجید برنامه دارد.
سوره بقره، سوره دوم قراون کریم می باشد.


آيه 259 سوره بقره چيست؟
این سوره مدنی هست و 286 آیه دارد.


آيه 260 سوره بقره چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 125 سوره بقره :

"Remember We made the ouse a place of assembly for men and a place of safety; and take ye the station of braham as a place of prayer; and We covenanted with braham and Isma'il, that they should sanctify y ouse for those who compass it round, or use it as a retreat, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer)."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 622 reviews

*