آيه 31 سوره غافر چيست؟


آيه 31 سوره غافر چيست؟
    آيه 31 سوره غافر چيست؟

پاسخ :


آيه 20 سوره شورى چيست؟

1:آيه 21 سوره شورى چيست؟

آیه 31 سوره غافر:

"مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ"

این آیه در حزب دو جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره غافر، سوره چهلم قراون کریم می باشد.


آيه 22 سوره شورى چيست؟
این سوره مکی هست و 85 آیه دارد.


آيه 23 سوره شورى چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 24 سوره شورى چيست؟

2:آيه 25 سوره شورى چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 31 سوره غافر:

"مثل روزگار ناگوار قوم نوح و عاد و ثمود و امم سپس اینان (که همه به کیفر کفر و عصیان هلاک شدند) و خدا هیچ اراده ظلم در حق بندگان نکند (و هلاک اونها به سوء اختیار خود هست)."

این آیه در حزب دو جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره غافر، سوره چهلم قراون کریم می باشد.


آيه 26 سوره شورى چيست؟
این سوره مکی هست و 85 آیه دارد.


آيه 27 سوره شورى چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 31 سوره غافر:

""Something like the fate of the eople of Noah, the 'd, and the hamud, and those who came after them: but llah never wishes injustice to his Servants."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews

*