آيه 18 سوره فصلت چيست؟


آيه 18 سوره فصلت چيست؟
    آيه 18 سوره فصلت چيست؟

پاسخ :


آيه 39 سوره زخرف چيست؟

1:آيه 40 سوره زخرف چيست؟

آیه 18 سوره فصلت:

"وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره فصلت، سوره چهل و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 41 سوره زخرف چيست؟
این سوره مکی هست و 54 آیه دارد.


آيه 42 سوره زخرف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 43 سوره زخرف چيست؟

2:آيه 44 سوره زخرف چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 18 سوره فصلت:

"و اونان که ایمان آوردند و خدا ترس و پرهیزکار بودند همه را نجات دادیم."

این آیه در حزب چهار جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره فصلت، سوره چهل و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 45 سوره زخرف چيست؟
این سوره مکی هست و 54 آیه دارد.


آيه 46 سوره زخرف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 18 سوره فصلت:

"But We delivered those who believed and practised righteousness."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 910 reviews

*