آيه 36 سوره فصلت چيست؟


آيه 36 سوره فصلت چيست؟
    آيه 36 سوره فصلت چيست؟

پاسخ :


آيه 57 سوره زخرف چيست؟

1:آيه 58 سوره زخرف چيست؟

آیه 36 سوره فصلت:

"وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره فصلت، سوره چهل و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 59 سوره زخرف چيست؟
این سوره مکی هست و 54 آیه دارد.


آيه 60 سوره زخرف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 61 سوره زخرف چيست؟

2:آيه 62 سوره زخرف چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 36 سوره فصلت:

"و هر گاه از شیطان تو را وسوسه و تحریکی رسد به خدا پناه بر که او شنوا و داناست."

این آیه در حزب چهار جز بیست و چهار قراون مجید برنامه دارد.
سوره فصلت، سوره چهل و یکم قراون کریم می باشد.


آيه 63 سوره زخرف چيست؟
این سوره مکی هست و 54 آیه دارد.


آيه 64 سوره زخرف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 36 سوره فصلت:

"nd if (at any time) an incitement to discord is made to thee by the vil One, seek refuge in llah.

e is the One Who hears and knows all things."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 1006 reviews

*