آيه 45 سوره قلم چيست؟


آيه 45 سوره قلم چيست؟
    آيه 45 سوره قلم چيست؟

پاسخ :


آيه 25 سوره نوح چيست؟

1:آيه 26 سوره نوح چيست؟

آیه 45 سوره قلم :

"وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ"

این آیه در حزب یک جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قلم، سوره شصت و هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 27 سوره نوح چيست؟
این سوره مکی هست و 52 آیه دارد.


آيه 28 سوره نوح چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 1 سوره جن چيست؟

2:آيه 2 سوره جن چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 45 سوره قلم :

"و اونها را مهلت دهم که البته کید من قوی و بسیار سخت هست."

این آیه در حزب یک جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قلم، سوره شصت و هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 3 سوره جن چيست؟
این سوره مکی هست و 52 آیه دارد.


آيه 4 سوره جن چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 45 سوره قلم :

" (long) respite will I grant them: truly powerful is y lan."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 670 reviews

*