آيه 11 سوره حاقه چيست؟


آيه 11 سوره حاقه چيست؟
    آيه 11 سوره حاقه چيست؟

پاسخ :


آيه 15 سوره جن چيست؟

1:آيه 16 سوره جن چيست؟

آیه 11 سوره حاقه:

"إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ"

این آیه در حزب دو جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره حاقه، سوره شصت و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 17 سوره جن چيست؟
این سوره مکی هست و 52 آیه دارد.


آيه 18 سوره جن چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 19 سوره جن چيست؟

2:آيه 20 سوره جن چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 11 سوره حاقه:

"(شما امت فرزندان نوحید که) ما چون طوفان دریا طغیان کرد شما را به کشتی نشاندیم (و نجاتتان دادیم)."

این آیه در حزب دو جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره حاقه، سوره شصت و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 21 سوره جن چيست؟
این سوره مکی هست و 52 آیه دارد.


آيه 22 سوره جن چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 11 سوره حاقه:

"We, when the water (of Noah's Flood) overflowed beyond its limits, carried you (mankind), in the floating (rk),"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 766 reviews

*