آيه 40 سوره نبأ چيست؟


آيه 40 سوره نبأ چيست؟
    آيه 40 سوره نبأ چيست؟

پاسخ :


آيه 11 سوره انفطار چيست؟

1:آيه 12 سوره انفطار چيست؟

آیه 40 سوره نبأ :

"إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا"

این آیه در حزب یک جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره نبأ، سوره هفتاد و هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 13 سوره انفطار چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 14 سوره انفطار چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 15 سوره انفطار چيست؟

2:آيه 16 سوره انفطار چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 40 سوره نبأ :

"ما شما را از روز عذاب که نزدیک هست ترسانیده و آگاه ساختیم، روزی که هر کس هر چه کرده در پیش روی خود حاضر بیند و کافر در اون روز گوید که ای کاش خاک بودم (تا چنین به آتش کفر خود نمی‌سوختیم)."

این آیه در حزب یک جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره نبأ، سوره هفتاد و هشتم قراون کریم می باشد.


آيه 17 سوره انفطار چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 18 سوره انفطار چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 40 سوره نبأ :

"erily, We have warned you of a enalty near, the Day when man will see (the deeds) which his hands have sent forth, and the Unbeliever will say, "Woe unto me! Would that I were (metre) dust!""پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 382 reviews

*