پیش شماره شهرستان علیشاه چند است؟


پیش شماره شهرستان علیشاه چند است؟
    پیش شماره شهرستان علیشاه چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کنگاور چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کهبنان چند است؟

پیش شماره شهرستان علیشاه 471244 می باشد.


پیش شماره شهرستان کهجوق چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علیشاه باید ابتدا 0471244 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کهدولان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در علیشاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0471244123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کهق چند است؟
شهرستان علیشاه از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان کهل بلاغی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews

*