پیش شماره شهرستان حاجی سرا چند است؟


پیش شماره شهرستان حاجی سرا چند است؟
    پیش شماره شهرستان حاجی سرا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کانرود چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کپورچال چند است؟

پیش شماره شهرستان حاجی سرا 142558 می باشد.


پیش شماره شهرستان کتشال چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حاجی سرا باید ابتدا 0142558 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کته سرولات چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در حاجی سرا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0142558123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کته شصت چند است؟
شهرستان حاجی سرا از توابع هستان گیلان می باشد.


پیش شماره شهرستان کتیک چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews

*