پیش شماره شهرستان بیاتان چند است؟


پیش شماره شهرستان بیاتان چند است؟
    پیش شماره شهرستان بیاتان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان میدان بزرگ چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ناصرالدین چند است؟

پیش شماره شهرستان بیاتان 665464 می باشد.


پیش شماره شهرستان نورآباد/دلفان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیاتان باید ابتدا 0665464 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان هفت چشمه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در بیاتان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0665464123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان هلوش چند است؟
شهرستان بیاتان از توابع هستان لرستان می باشد.


پیش شماره شهرستان هما چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 1294 reviews

*