پیش شماره شهرستان جلوگیر چند است؟


پیش شماره شهرستان جلوگیر چند است؟
    پیش شماره شهرستان جلوگیر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان اردکان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان اسفندآباد چند است؟

پیش شماره شهرستان جلوگیر 663446 می باشد.


پیش شماره شهرستان اسفندیار چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جلوگیر باید ابتدا 0663446 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان اسلامیه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در جلوگیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663446123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان اشتیجه چند است؟
شهرستان جلوگیر از توابع هستان لرستان می باشد.


پیش شماره شهرستان اشکذر چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 190 reviews

*